Dagindeling

De dag bij Kids Rejoice

Dagritme bij onze kinderopvang

Wij hechten waarde aan structuur en regelmaat. Dit biedt veiligheid en vertrouwen aan de kinderen. Voor kinderen is het belangrijk dat de leidsters werken met een vast dagschema. Het idee achter deze ordening van tijd is dat het de kinderen maar ook de pedagogisch medewerkers houvast geeft. Door de vaste volgorde van activiteiten krijgen de kinderen een gevoel van controle over de gebeurtenissen en voelen zij zich vrij om keuzes te maken en zelf aan de slag te gaan. Natuurlijk geldt dat de kinderen centraal staan en niet het dagschema. Is een kind moe of zit het niet lekker in zijn vel dan passen we ons aan het kind aan. Moeders doen dit thuis ook en aangezien we een thuis willen bieden voor de kinderen, vinden we deze aanpassingen als het kind het aangeeft, dan ook noodzakelijk.

Elke dag worden er activiteiten in het rooster gevoegd aan de hand van het actuele thema. Leidsters hangen dagritme kaarten op zodat de kinderen weten wat er gedurende de dag gedaan wordt. Kinderen kunnen dan ook aangeven waar ze bij willen helpen. Het rooster is een leidraad en geeft houvast en structuur maar mag altijd van worden afgeweken als het in het belang in van het kind.

Overzicht dagindeling kinderopvang

Kids Rejoice is geopend van maandag tot vrijdag vanaf 07:00 uur tot 19:00 uur. Een vaste dagindeling biedt de kinderen structuur en houvast. Dit biedt de kinderen veiligheid en regelmaat.  De kinderen weten wat zij van onze pedagogisch medewerkers kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt.  

07:00 uur

Binnenkomst/ inloop van de kinderen t/m 9:00 uur (vrij spelen)

08:50 uur

Opruimen met de kinderen en verschoonronde voor de kinderen (de kinderen die vanaf 7 uur aanwezig zijn)

09:15 uur

Kring

09:30 uur

Aan tafel, fruit eten en drinken

10.00 uur

Toilet en verschoonrondes

10:15 uur

Vrij spel in de hoeken of ontwikkelingsmateriaal naar keuze of buitenspelen

11:00 uur

Activiteit aan de hand van activiteitenschema

11:30 uur

Broodmaaltijd

12:15 uur

Voorbereiden voor het middagslaapje (toilet en verschoonronde)

12:30 uur

Middagslaapje

12:30/13:00 uur

Thema activiteit of vrij spel voor de wakkere kinderen

15:00 uur

Kinderen uit bed halen en toilet en verschoonronde

15:30 uur

Warme maaltijd

16:30 uur

Activiteiten met kinderen, ontwikkelingsmateriaal of naar buiten

17:30 uur

Gezonde snack met water 

18:00 uur

Vrij spelen of ontwikkelingsmateriaal

18:15 uur

Toilet en verschoonrondes

18:30 uur

Kinderen gaan naar huis

De eet-en slaapritmes van de zuigelingen worden op die van thuis afgestemd.