De wenperiode

Kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

De wenperiode

Om ouders en kinderen vertrouwd te laten raken met de nieuwe situatie, worden wenafspraken met de ouders gemaakt. Hiermee wordt een goede basis gelegd voor de emotionele veiligheid van de kinderen.

Kids Rejoice biedt de mogelijkheid om maximaal twee dagdelen voorafgaand aan de daadwerkelijke plaatsingsdatum kinderen op de groep te laten wennen. De dagen en tijden worden in overleg vastgesteld. Alle informatie over het wennen en de afspraken die we maken worden vastgelegd op het plaatsingsformulier. Als een langere wenperiode gewenst is, is dit mogelijk. Echter, het extra wennen vindt dan plaats na de plaatsingsdatum.

De pedagogisch medewerkers geven het nieuwe kind extra veel aandacht. Zij zullen zoveel mogelijk kijken naar de specifieke behoeften van het kind. Hierdoor kan er adequaat worden ingespeeld zodat het voor het kind makkelijker wordt om te wennen aan het nieuwe leefklimaat. Een kind die zich veilig, vertrouwd en gehoord voelt zal immers sneller wennen en zijn plek vinden in de groep. Verder wordt de wenprocedure toegelicht in het wenprotocol.

Voorbeeld van een wendag:

  • Wendag 1:  ( 09:00-10:00)
    Doet mee met het ochtendritueel, maakt kennis met de groep, leidsters
  • Wendag 2: (09:00-12:00 uur)
    Doet mee met het ochtendritueel en eet mee met de lunch, maakt kennis met de groep, leidsters
  • Wendag 3
    Optioneel in overleg met ouders