Over Ons

Kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Kids Rejoice

Wij zijn pedagogische professionals met een passie voor ons vak, liefde en een warm hart voor kinderen. Wij hebben zelf meer dan 10 jaar pedagogische werkervaring en hebben ons beide gespecialiseerd binnen ons vak gebied. Wij hebben altijd de droom gehad om een eigen kleinschalig kinderdagverblijf op te richten. Met onze ervaring die wij de afgelopen 10 jaar hebben opgedaan binnen de pedagogiek willen wij dit gaan vertalen in onze eigen kinderopvang.

Een kinderopvang waar kwaliteit hoog in het vaandel staat. Een plek waar kinderen hun eerste jaren positieve ervaringen opdoen. Wij willen meer dan alleen kinderopvang bieden maar een tweede thuis waar kinderen mogen spelen zich daarbij gaan ontwikkelen, zich geliefd voelen en kansen krijgen. Bij Kids Rejoice staan de kinderen centraal en is het ten doel de kinderen een liefdevolle plezierige dag te laten beleven.

Kijk hier voor Inspectie Rapport

Onze missie

Kids Rejoice is een kinderopvang dat optimale zorg aanbiedt voor kinderen in de leeftijdscategorie van 0-4 jaar. De kinderen die bij ons op het kinderdagverblijf zitten krijgen van ons de ruimte om zich te ontwikkelen en ontplooien tot zelfverzekerde en evenwichtige personen. Door middel van deskundig en gemotiveerd personeel worden de kinderen opgevangen in een huiselijk klimaat. “Rejoice” staat voor “totale liefdevolle zorg en
vreugde” van kinderen. Ons doel is om samen met ouders een leefomgeving te creëren die zo goed mogelijk bij de thuissituatie past.

Onze visie

Kids Rejoice staat voor “Totale liefdevolle zorg en Vreugde voor ieder kind”. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar de algehele zorg die het kind nodig heeft. Dit kan zijn zorg op basis van de volgende ontwikkelingsaspecten:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Kunstzinnige ontwikkeling
  • Ontwikkeling van de waarneming
  • Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
  • Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
  • Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

Kids Rejoice is een opvang waar kinderen zich prettig en vertrouwd voelen. Een veilige thuishaven waar ze zichzelf kunnen zijn. Een tweede thuis waar de kinderen ook emoties durven en kunnen uiten. Waar ieder kind als uniek wordt gezien.

 

Het vier ogen principe​

Vanuit de Wet Kinderopvang wordt verplicht gesteld dat er tijdens openingstijden van de kinderopvang ten allen tijden moet worden voldaan aan het vier ogen principe.

Het vier ogen principe betekent dat een beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten, terwijl de medewerker gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. U kunt bij een andere volwassene denken aan een collega-pedagogisch medewerker, stagiaire, directie of vrijwilliger. Door te werken met het vierogenprincipe wordt het risico op grensoverschrijdend gedrag geminimaliseerd.

Wij hechten zeer veel belang aan de veiligheid van de kinderen. Voor grensoverschrijdend gedrag is dan ook geen ruimte binnen onze organisatie. Om deze reden werken wij dagelijks met het vier ogen principe.

Om het vier ogen principe te waarborgen zullen wij ook gebruik maken van camera’s op de leefgroep.

Bitcare

Kids Rejoice kinderopvang werkt met de Bitcare software.

De Bitcare Ouder app versterkt en ondersteunt zeer gemakkelijk de communicatie tussen ouders en opvang. Via de Bitcare Ouder app ontvangen ouders gedurende de dag leuke foto’s van activiteiten of bijzondere momenten van hun kind. Ook kunnen ouders de planning inzien en verschillende verzoeken aanvragen.